Регистрация

Избор на вида на акаунта

Моля, изберете вида на акаунта, който желаете да регистрирате. За акаунт на служител или докторант в ПУ ще Ви е необходим табелен номер или номер на заповедта за зачисление, с които да се удостовери валидността на акаунта. За акаунт на студент ще Ви е нужен факултетен номер. Акаунт на външен потребител се активира единствено от администратор на системата.